Mobirise

ALGEMENE VOORWAARDEN DE STRIJKBOETIEK.

1. Onder gebruiker verstaan we iedere particulier die textiel voor persoonlijk gebruik bij ons aanbiedt.
2. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden van De Strijkboetiek.
3. De Strijkboetiek houdt zich er aan de opdrachten op een kwaliteitsvolle manier en binnen een redelijke termijn te verrichten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk zou zijn.
4. Kleine stukken, zakdoeken, delicate goederen of goederen die voor de gebruiker een bijzondere waarde hebben, moeten door de gebruiker afzonderlijk worden gestapeld in de mand. De klant meldt dit ook bij afgifte. De gebruiker zorgt ervoor dat er geen goederen in de kleding achterblijven die het textiel kunnen beschadigen.
5. Beschadigde textielwaren worden niet gestreken.
6. Niet afgehaalde kledingstukken / linnen zal worden bewaard gedurende 3 maand. Na deze termijn wordt het geschonken aan de kringwinkel.
7. Volgende textielwaren kunnen eventueel door De Strijkboetiek worden aangenomen, maar worden op eigen risico van de gebruiker uitgevoerd:
- tere textielwaren (bvb zijde);
- gordijnen;
- textiel die niet voorzien is van de wettelijke etikettering;
- stoffen die niet kleurecht of vormvast zijn;
8. Vuile textielwaren worden niet gestreken.
9. De gebruiker aanvaardt de tarieven en de betaalwijze zoals vastgesteld door De Strijkboetiek.
10. Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen cq na het brengen van het strijkgoed door De Strijkboetiek te melden of te laatste binnen de 7 kalenderdagen na terugname van de goederen dit per aangetekend schrijven aan De Strijkboetiek - Stokstraat 3/01 te 9340 Lede. Een schriftelijke klacht van de klant, door de strijkster / verantwoordelijke voor ontvangst ondertekend, geldt als dusdanig.
a) Met het verstrijken van deze termijn kan een klacht worden geweigerd.
b) Het recht op klacht vervalt als de goederen na ontvangst gebruikt zijn.
c) De klant moet het verkeerd behandelde of beschadigde stuk voorleggen tegen ontvangstbewijs

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN IN ONZE DIENSTVERLENING.

Made with Mobirise - Get more