Veiligheid en gezondheid primeren nu meer dan ooit!!

• Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT, zowel voor u, als voor uw poetshulp als u in dezelfde ruimte bent.
• Een poetshulp mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon.
• De gebruiker informeert De Poetsboetiek zo snel mogelijk op het nummer 0499-774066 indien een dergelijke situatie zich voordoet.
• Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande poetsafspraak plaatsvindt, verwittigt de gebruiker De Poetsboetiek. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de poetsdame, gelden de afspraken tussen De Poetsboetiek en de gebruiker.


• De gebruiker organiseert een veilige werkplek wat betreft social distance!!


• De gebruiker voorziet de mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek enkel te gebruiken door de poetshulp, keukenrol of papieren tissues worden aanbevolen, een desinfecterend middel en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
• De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, best vooraleer de poetsdame zelfs aankomt.
• Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.
• Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de poetsdame.
• Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk.
• Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd en is het dragen van een mondmasker verplicht.


• Vuile was sorteren is momenteel verboden
• Verschonen van bedden is momenteel verboden


• Het is absoluut aanbevolen om elektronische dienstencheques te gebruiken/ aan te vragen.
• Bij gebruik van papieren dienstencheques worden deze op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden.

• Extra handelingen vragen extra tijd, bespreek duidelijk met uw poetshulp wat prioritair is.

Created with Mobirise - Check it